Gesloten gesprekken teruglezen

In dit artikel kun je lezen hoe je je gesloten gesprekken kunt teruglezen.

Wanneer je een gesprek in het gespreksoverzicht hebt afgehandeld, kun je dit gesprek sluiten. Deze gesprekken worden dan opgeslagen binnen Watermelon. Er zijn twee manieren om deze gesprekken vervolgens terug te lezen: vanuit het export van je gesprekken en vanuit contacten. 

Vanuit het export

  • Ga naar Statistieken.
  • Selecteer de data waarvan je de gesprekken wilt teruglezen.
  • Klik rechts bovenin op Exporteren van gesprekken.
  • Kies uit alleen agent gesprekken of alle gesprekken en klik op exporteren.
  • Er wordt nu een bestand gedownload waarin je alle gesloten gesprekken terug kunt lezen. 

Export alle gesprekken

Vanuit het export kun je zowel anonieme als niet-anonieme gesprekken teruglezen. 

Vanuit contacten

  • Ga naar Contacten.
  • Selecteer het contact waarmee je een gesprek gevoerd hebt dat je wilt teruglezen.
  • Scroll binnen dit contact naar beneden. 
  • Selecteer Archief. Hier vind je een overzicht van de gesprekken die met een contact gevoerd zijn, inclusief datum en contacteigenaar. 
  • Klik op een gesprek om het te openen.

gearchiveerde conversaties - NL

Vanuit contacten kun je enkel gesprekken teruglezen waaraan contactgegevens gekoppeld zijn.

Let op: wanneer gesprekken definitief verwijderd zijn, zijn deze niet meer zichtbaar, niet vanuit het export en niet onder contacten.