Gebruik de Web Scraper om je chatbot's kennis uit te breiden

Je chatbot's kennis verrijken met alle informatie vanuit jouw website? Dat kan door enkele drukken op de knop met de Web Scraper!

Naast het toevoegen van je eigen domeinkennis wil je wellicht nog veel meer informatie aan je chatbot toevoegen. Met behulp van de Web Scraper wordt alle relevante informatie van specifieke websites "gescraped" en geïntegreerd in de kennis van je chatbot! Hierdoor hoef je niet langer handmatig alle gegevens toe te voegen en wordt het onderhoud van je chatbot vereenvoudigd. In dit artikel leggen we uit hoe je de Web Scraper gebruikt.

In dit artikel lees je meer over wat een Web Scraper precies is en hoe dit (technisch) werkt.

 

1. Toegang tot de Web Scraper

Om te beginnen creëer je een nieuwe chatbot of open je een bestaande chatbot waarin je informatie van een specifieke website wilt opnemen. Ga naar het menu-item "Context manager" om de Web Scraper te vinden.

2. Toevoegen van de website
Eenmaal in de Web Scraper omgeving kun je eenvoudig je website toevoegen en beheren. Voer de URL in van de website waarvan je informatie wilt extraheren en klik op 'Start met scrapen'. 

De status van het scrapen en het tijdstip van de laatste scraping van de website worden weergegeven. Bij grote websites kan het enige tijd duren voordat de gehele website is gescraped.

3. Opnieuw scrapen

Wanneer de content op de website veranderd, kun je opnieuw op 'Scrape' klikken, om de website opnieuw te laten scrapen.

 

4. Verwijderen van een gescrapede URL
Als je een specifieke URL uit de Web Scraper wilt verwijderen, klik je eenvoudig op de daarvoor bestemde knop naast de URL.

Let op: het verwijderen van een URL zal ook alle kennis die de chatbot uit die specifieke website had verworven, wissen.


5. Testen van de chatbot met website kennis
Nadat het scrapen is voltooid, kun je je chatbot testen met de verkregen kennis uit de gescrapede website. Dit kan worden gedaan via de interactieve tester.

 

Belangrijk: Als de informatie op jouw website tegenstrijdig is met de handmatig toegevoegde prompts, zal de chatbot altijd de instructies uit de prompts verkiezen en die informatie gebruiken bij het genereren van antwoorden, ongeacht de gescrapede gegevens.