De juiste vraagvariaties toevoegen

Vraagvariaties zijn de verschillende vragen die je toevoegt binnen het vraag & antwoordmodule om het juiste antwoord van de chatbot te krijgen. Het invullen van vraagvariaties kan lastig zijn, want wat herkent de chatbot nou wél, en wat niet?

Bedenken van de juiste vragen

1. De eerste stap in het stellen van de juiste vragen is het bedenken van de hoofdvraag.
Laten we als voorbeeld nemen "Hoe verstuur ik een afbeelding?".

2. De tweede stap is het bedenken van vraagvariaties op deze vraag. Hierbij is het belangrijk dat de vraag de zelfde intentie heeft, maar anders is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan synoniemen van woorden die je in de hoofdvraag hebt gebruikt.
Bijvoorbeeld; "Kan ik een foto versturen?"

In deze zin is niet alleen het woord 'afbeelding' vervangen door 'foto', de vraag is ook anders gesteld.

Let op; een vraagvariatie op de hoofdvraag "hoe verstuur ik een afbeelding?" is NIET "hoe verstuur ik een foto?". In die zin verandert maar één woord, dat is niet genoeg om een intentie uit de vraag te halen voor de chatbot.


3. Een derde vraagvariatie op de hoofdvraag is "Is het mogelijk om media of een bijlage te sturen?" Bij deze variatie zijn niet alleen synoniemen bedacht, maar is ook een andere vervoeging van het werkwoord toegepast.

Welke vragen herkent de chatbot nu?

Wanneer deze drie vraagvariaties zijn toegevoegd, herkent de chatbot onder andere ook de volgende antwoorden:

Hoe verstuur ik een foto?
Hoe verstuur je een bijlage?

Kan ik een foto sturen?
Hoe kan ik een foto versturen?
Hoe verstuur ik een bijlage?
Hoe stuur ik een bijlage of foto?

Ik weet niet hoe ik een afbeelding stuur
Kan ik mogelijk een foto sturen?
Is het mogelijk een foto te sturen?
etc.

Om erachter te komen of de chatbot genoeg verschillende vragen begrijpt, kun je de chatbot testen.

Testen van de toegevoegde vragen

Nadat de vragen zijn toegevoegd en de chatbot is getraind, is het belangrijk dat de chatbot getest wordt door met hem te praten. De functie waarmee je de chatbot kan testen vind je als volgt:

  1. Ga naar het Chatbot menu

  2. Klik op Testen

  3. Stel de chatbot vragen over het onderwerp dat je hem zojuist heb geleerd. 

Let op, het is belangrijk dat je de vragen stelt zoals je ze hebt ingevoerd, maar ook andere variaties test die niet in chatbot staan.