De juiste vraagvariaties toevoegen

Vraagvariaties zijn de verschillende vragen die je toevoegt binnen de vraag & antwoordmodule om het juiste antwoord van de chatbot te krijgen. Het invullen van vraagvariaties kan lastig zijn, want wat herkent de chatbot wél en wat niet?

Bedenken van de juiste vragen

1. De eerste stap in het stellen van de juiste vragen is het bedenken van de hoofdvraag.
Laten we als voorbeeld nemen "Hoe verstuur ik een afbeelding?".

2. De tweede stap is het bedenken van vraagvariaties op deze vraag. Hierbij is het belangrijk dat de vraag dezelfde intentie heeft, maar anders is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan synoniemen van woorden die je in de hoofdvraag hebt gebruikt.
Bijvoorbeeld; "Kan ik een foto versturen?"

In deze zin is niet alleen het woord 'afbeelding' vervangen door 'foto', de vraag is ook anders gesteld.

Let op: een vraagvariatie op de hoofdvraag "hoe verstuur ik een afbeelding?" is niet "hoe verstuur ik een foto?". In die zin verandert namelijk maar één woord. Dit is niet genoeg om een intentie uit de vraag te halen voor de chatbot.


3. Een derde vraagvariatie op de hoofdvraag is "Is het mogelijk om media of een bijlage te sturen?" Bij deze variatie zijn niet alleen synoniemen bedacht, maar is ook een andere vervoeging van het werkwoord toegepast.

Welke vragen herkent de chatbot?

Wanneer deze drie vraagvariaties zijn toegevoegd, herkent de chatbot ook o.a. de volgende antwoorden:

Hoe verstuur ik een foto?
Hoe verstuur je een bijlage?

Kan ik een foto sturen?
Hoe kan ik een foto versturen?
Hoe verstuur ik een bijlage?
Hoe stuur ik een bijlage of foto?

Ik weet niet hoe ik een afbeelding stuur
Kan ik mogelijk een foto sturen?
Is het mogelijk een foto te sturen?

Om erachter te komen of de chatbot genoeg verschillende vragen begrijpt, kun je de chatbot testen. In dit artikel lees je hoe het testen van de chatbot werkt. Belangrijk is hierbij dat je de vragen niet exact zo stelt zoals je ze ingevuld hebt, maar ook andere variaties op de vraag.