Het instellen van een handover trigger via Zapier voor de Pulse-chatbot

In dit artikel lees je hoe je informatie vanuit de Pulse-chatbot eenvoudig doorstuurt naar andere tools.

In dit artikel leggen we uit hoe je een handover trigger via Zapier kunt instellen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je in de Pulse-chatbot de instructies kunt inrichten om ervoor te zorgen dat er een Zap geactiveerd wordt. Zo kun je specifieke informatie vanuit een gesprek doorsturen naar een andere tool.

Een handover trigger kan bijvoorbeeld worden geactiveerd wanneer een nieuw gesprek begint. In plaats van dit gesprek door te sturen naar een medewerker, kun je ervoor zorgen dat de informatie via de trigger wordt doorgestuurd naar een andere tool buiten Watermelon. Een praktisch voorbeeld hiervan is wanneer je klachten van eindgebruikers wilt doorsturen naar het CRM-systeem, inclusief naam en telefoonnummer.

Om dit te realiseren, moet je in de context manager een instructie instellen die de chatbot in staat stelt klachten te herkennen en de juiste gegevens op te vragen. De instructie kan er als volgt uitzien:

Als je een klacht ontvangt, kun je deze doorsturen naar een menselijke collega. Vraag of de eindgebruiker dit wilt. Als de eindgebruiker dit wilt, heb je de volgende gegevens nodig:

  • Naam:
  • Telefoonnummer:
  • Omschrijving van de klacht:

Vraag de eindgebruiker deze 3 punten te kopiëren en plakken in een reactie en deze aan te vullen. 

Let op: de gegevens moeten in deze volgorde worden aangeboden.

 

Vervolgens kun je in de 'Situaties bij doorverbinden' de instructie als volgt inrichten:

Wanneer een eindgebruiker een klacht heeft, kun je een melding maken bij een menselijke collega. Om dit te kunnen doen, heb je de volgende gegevens nodig:

  • Naam:
  • Telefoonnummer:
  • Omschrijving van de klacht:


De trigger die je moet instellen is:

- Naam:

- Telefoonnummer:

- Omschrijving van de klacht:

 

Wanneer de eindgebruiker nu zijn/haar naam, telefoonnummer en klacht stuurt, zal het gesprek worden doorverbonden en in de 'Nieuw' inbox terechtkomen. Dankzij de Zap die je hebt ingesteld, komt de informatie ook in de andere tool terecht, zoals je hebt ingericht in de Zap.

 

Aangezien de chatbot na de doorverwijzing stopt, is het belangrijk dat de eindgebruiker weet dat er via een andere weg contact zal worden opgenomen. Als de eindgebruiker verder wil chatten met de chatbot, moet het gesprek worden gesloten en opnieuw worden geopend. Deze informatie kun je toevoegen aan de instructie voor doorverwijzing.

 

Met deze handover trigger via Zapier kun je moeiteloos informatie delen tussen de Pulse-chatbot en andere tools, waardoor je bijvoorbeeld efficiënt kunt reageren op klachten en de juiste oplossingen kunt bieden.