Wordt er een cookie geplaatst op het apparaat van mijn klant?

Watermelon maakt gebruik van Cookies om bezoekers en klanten te identificeren en te herkennen. In dit artikel vertellen we je alles over de werking en het plaatsen van cookies.

Plaatst Watermelon cookies?

Met behulp van cookies kan de Watermelon software een gebruiker herkennen en identificeren. Cookies worden pas geplaatst wanneer een bezoeker het gesprek start. Cookies worden geplaatst op ieder willekeurig device waar de bezoeker op dat moment op actief is. Je kunt er voor kiezen om in het begin te vragen of de klant cookies accepteert? Dit kan je instellen in de chatbot builder.

Wat als een gebruiker zijn of haar cookies verwijdert?

Het kan voorkomen dat een gebruiker zijn of haar cookies verwijdert. Wanneer dit gebeurt kan de Watermelon software deze gebruiker niet meer identificeren. Er zal dan opnieuw uitgevraagd moeten worden wie de persoon is. De data wordt vervolgens samengevoegd met het al bestaande contact. 

Wat als de klant van apparaat wijzigt?

Het is mogelijk dat een gebruiker het gesprek is gestart op de computer en een nieuw gesprek begint op zijn of haar telefoon. In eerste instantie wordt er dan een nieuw contact aangemaakt. Indien in het gesprek een unieke waarde wordt uitgewisseld zoals een telefoonnummer, klantnummer of e-mailadres herkent Watermelon dat er een contact bestaat met dezelfde waarde. Op dat moment zal Watermelon deze twee profielen koppelen.