Twitter koppelen

Alle berichten die jouw klanten via Twitter sturen zullen na het koppelen binnen komen op het dashboard. 

Koppel je Twitter account

  1. Ga rechts in het dashboard naar Instelling
  2. Kies voor Channels koppelen/wijzigen en vervolgens voor Twitter
  3. Klik op “Nieuw account koppelen”en klik op de link bij stap 1: apps.twitter.com
  4. Een nieuw venster opent waarin je rechts kunt kiezen voor ‘Create new APP’. Je vult hier de naam, beschrijving en website-url in. Let op: zet https:/ voor de website-url. Ga akkoord met de developer agreement en klik op "create your twitter application"
5. Gefeliciteerd, je APP is gecreëerd! Ga nu bovenin het menu rechts naar “Permissions” en selecteer “Read, Write and Access direct messages”
6. Ga dan naar Keys en Access Tokens, scroll naar onder en klik op “Create my Access token”
7. In het menu “Keys and Access Tokens” vind je alle gegevens die je in stap 5 van het koppelen nodig hebt. Ga terug naar het Watermelon Dashboard. Je kunt hier nu door alle stappen klikken tot je bij stap 5 bent. De andere stappen heb je zojuist doorlopen. Bij stap 5 zie je dat er 4 codes nodig zijn
8. Ga terug naar het Keys and Access Tokens en selecteer de Consumer Key, Consumer Secret, Access token en Access Token Secret
9. Klik op Twitter koppelen
10. Gefeliciteerd, je Twitter is gekoppeld! 🎊 

Gerelateerde artikelen 

Was dit artikel nuttig?