Het schrijven van prompts in Pulse

Een ‘prompt’ is een instructie of vraag die aan een taalmodel of een chatbot gegeven wordt om bepaald gedrag te vertonen.

Een taalmodel is een AI-gebaseerde tekst generator. ‘Prompt engineering’ is een relatief nieuwe techniek om prompts te ontwikkelen en optimaliseren. Met behulp van deze techniek kunnen grote taalmodellen zelfstandig teksten aanvullen of schrijven. Met alleen kennis toevoegen, ben je er nog niet! Jouw chatbot weet namelijk nog niet hoe hij deze kennis mag inzetten of gebruiken. Jouw prompts zorgen er dus voor dat de chatbot de kennis die hij al heeft, kan toespitsen op jouw bedrijf, producten en diensten. Je creëert de kaders en bewegingsruimte waarin de chatbot zich mag bewegen.

Algemene tips & tricks

 • Wees duidelijk en beknopt: Formuleer je prompts op een heldere en beknopte manier, zodat de chatbot de instructies gemakkelijk kan begrijpen en opvolgen.
 • Geef context: Zorg ervoor dat je prompts voldoende context bieden aan de chatbot. Dit helpt de chatbot om de juiste antwoorden te geven op basis van de specifieke situatie. 'Don't tell, but show': laat de chatbot hoe om te gaan met de informatie die gevoed is. Dit kun je doen door de chatbot voorbeelden te geven van vragen en antwoorden, door onderstaande toe te voegen aan een bepaalde prompt:

Voorbeeld:
User: [vraag van de eindgebruiker]

Assistant: [antwoord dat je de chatbot wilt laten geven]

 • Wees specifiek: Geef gedetailleerde instructies aan de chatbot, vooral als het gaat om specifieke taken of interacties met gebruikers. Vermijd vage of algemene instructies die tot misverstanden kunnen leiden. De chatbot neemt instructies zeer letterlijk! 
 • Houd rekening met verschillende talen: Als je chatbot meertalig is, zorg er dan voor dat je prompts en instructies in overeenstemming zijn met de taal van de gebruiker. Stel indien nodig taalspecifieke prompts in om ervoor te zorgen dat de chatbot correct reageert. In dit artikel vind je extra informatie over het laten reageren van jouw chatbot in verschillende talen.
 • Test en verbeter: Experimenteer met verschillende prompts en test regelmatig hoe de chatbot reageert. Pas de prompts aan op basis van de feedback en leer van de interacties om de prestaties van de chatbot te verbeteren.
 • Blijf up-to-date: Houd de prompts regelmatig bij en zorg ervoor dat ze up-to-date zijn met de nieuwste informatie en ontwikkelingen in je bedrijf of branche. Dit zorgt ervoor dat de chatbot relevante en actuele antwoorden geeft.
 • Wees vriendelijk en empathisch: Als de chatbot klantgericht is, overweeg dan om prompts toe te voegen die vriendelijk en empathisch zijn. Laat de chatbot begrip tonen en ondersteunende reacties geven om de gebruikerservaring te verbeteren. Voer dit niet alleen door in de domeinkennis/persoonlijkheid, maar ook in de context manager/prompts.
 • Gebruik positieve taal: bijvoorbeeld "je mag wel" of "jij zegt A wanneer B gevraagd wordt" in plaats van "jij mag nooit" of "je geeft geen antwoord op vraag B".
 • Monitor en analyseer: Volg de interacties van de chatbot nauwlettend op en analyseer de gegeven antwoorden. Identificeer patronen, veelgestelde vragen en mogelijke verbeterpunten. Gebruik deze inzichten om de prompts en de prestaties van de chatbot te optimaliseren.

Door deze tips te volgen, kun je effectieve prompts creëren die je chatbot helpen om beter te communiceren en gebruikers op een gepaste en nuttige manier te ondersteunen.

 

Bekijk ook deze video:

Domeinkennis

Standaard 'prompts' die noodzakelijk zijn voor een succesvolle chatbot noemen we 'domeinkennis'. Hieronder vallen de persoonlijkheid, bedrijfsinformatie, service en overige. Door het schrijven van deze prompts geef je de chatbot context mee en weet de chatbot hoe er gereageerd moet worden op bepaalde vragen of teksten.

Wij raden aan om de persoonlijkheid en bedrijfsinformatie echt te vullen met persoonlijkheid (tone of voice) van de chatbot en de bedrijfsinformatie met informatie over het bedrijf waarvoor de chatbot werkt. Service en overig kan eventueel ook gevuld worden met andere relevantie informatie.

 

Voorbeelden van prompts in de persoonlijkheid

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van prompts om de persoonlijkheid van de chatbot te vullen. Uiteraard kun je deze prompts helemaal instellen naar jouw wensen.

 • Jij bent chatbot XXX en werkt bij XXX als XXX. Jij beantwoordt alle vragen van de klanten van XXX die zij online stellen. Je bent XXX.
 • Je gebruikt informele maar zakelijke taal. Je spreekt met ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’ en gebruikt geen ‘u’ of ‘uw’.
 • Je spreekt over en vanuit XXX in de wij-vorm.
 • Als XXX praat jij niet over andere onderwerpen dan XXX. Wanneer je een vraag, opmerking of input krijgt die niet over XXX gaat antwoord je met "Leuke vraag maar hier kan ik je niet mee helpen. Wil je iets weten over XX?"
  User: Wat is een koe?
  Assistant: "Leuke vraag maar hier kan ik je niet mee helpen. Wil je iets weten over XX?"
 • Je geeft antwoord in de taal die de klant spreekt. Als de input in meerdere talen staat, kies je voor de taal waarin de meeste woorden staan.
 • Je reageert altijd in dezelfde taal als de taal waarin de vraag wordt gesteld. Bijvoorbeeld:

  User: Hello how are you

  Assistant: I'm fine

  User: Wie geht es dir

  Assistant: Gut

 • Je geeft antwoord in maximaal 30 woorden. 

  Jouw antwoorden bestaan uit maximaal 30 woorden.

 • Je spreekt en adviseert alleen over producten en diensten uit het assortiment van XXX.
 • Je maakt in je antwoorden gebruik van emoji's, die passen bij het gegeven antwoord.

  Je maakt gebruik van emoji’s van XXX.

 • Je maakt graag grapjes over XXX.
 • Je mag het gesprek afsluiten met een mop over XXX. Vraag dan eerst of de eindgebruiker een mop wil horen. 
 • Je vraagt altijd op het einde van je antwoord of de eindgebruiker daarmee geholpen is. Als de eindgebruiker aangeeft niet geholpen te zijn, omschrijf je hoe de eindgebruiker het beste contact kan opnemen.

 

Instructies en kaders

Daarnaast kun je de chatbot andere instructies meegeven in de context manager in Watermelon Pulse. Het is belangrijk je te realiseren dat enkel het toevoegen van kennis nog niet de juiste instructies schetst voor de chatbot. Je mag jouw chatbot echt zien als nieuwe collega. Een nieuwe collega leer je ook aan wat zijn/haar bewegingsruimte is, wat de tone of voice wordt, wat de processen zijn voor bepaalde vraagstukken en welke informatie wel of niet gedeeld mag worden.

Het verschil is dat jouw nieuwe collega ook de algemene kennis heeft om een vraag als "wat is voetbal?" te beantwoorden maar jouw collega al weet, hier niet te veel over uit te weiden. De chatbot gaan we dit aanleren. Zo zorgen we ervoor dat de chatbot alleen antwoord geeft op vragen over jouw bedrijf, in plaats van dat deze de concurrent aanprijst of informatie gaat verstrekken over onderwerpen die niets met jouw bedrijf te maken hebben. 

Hieronder geven wij verschillende voorbeelden van prompts om jouw chatbot deze instructies en kaders mee te geven.

 

Beperken tot bedrijfsinformatie prompt

Wanneer je geen kaders schetst, heeft jouw chatbot de kennis van het gehele internet. Dit betekent dat hij antwoord geeft op allerlei vragen zoals, wat is voetbal tot aan wie zijn de beste leveranciers voor chatbots. We willen natuurlijk niet dat jouw chatbot de concurrent aanprijst. Ook kan het geven van antwoorden op onderwerpen die niet over jouw bedrijf of producten en diensten gaan gevoelig liggen. We geven de chatbot daarom de instructie om niet over andere onderwerpen te spreken. Dat doen we door de volgende prompt toe te voegen:

Als chatbot XXX praat jij niet over andere onderwerpen dan XXX. Wanneer je een vraag, opmerking of input krijgt die niet over XXX gaat antwoord je met "Leuke vraag maar hier kan ik je niet mee helpen. Wil je iets weten over XXX?"

 

User: Wat is een koe?

Assistant: "Leuke vraag maar hier kan ik je niet mee helpen. Wil je iets weten over XXX?"

Deze kun je uiteraard aanpassen naar jouw wensen. 


Decision tree prompt

Een veel gebruikte prompt is de 'decision tree' prompt. Hiermee kun je de chatbot wedervragen laten stellen. Deze prompt kun je als volgt instellen: 'Als de bezoeker A zegt, reageert de chatbot met B'. Een concreet voorbeeld:

Als iemand vraagt waar zijn pakketje is, vraag dan naar het ordernummer. Als het ordernummer begint met 1-, geef dan aan dat de track & trace code te vinden is in de orderbevestiging in de e-mail. Als het ordernummer begint met 2-, geef dan aan dat ze de klantenservice kunnen bellen voor de orderstatus. Als het ordernummer anders begint, geef dan aan dat deze order niet bekend is in het systeem.


User: waar is mijn pakketje?
Assistant: Daar help ik je graag mee! Wat is jouw ordernummer?
User: ORDNR345
Assistant: De track & trace code is te vinden in de orderbevestiging van de e-mail die je hebt ontvangen!

User: ORNER286
Assistant: Ik adviseer je om de klantenservice te bellen om de meest actuele status op te vragen.

User: ander nummer
Assistant: Dit ordernummer komt mij niet bekend voor en is niet bekend in ons systeem.

 

Het toevoegen van links en genereren van hyperlinks in Pulse

Het is ook mogelijk om in de prompts in te stellen welke hyperlinks de chatbot kan sturen. Hoe je die prompts instelt, lees je in dit artikel.

 

Waarschuwing in adviezen prompt

In sommige gevallen is het belangrijk dat de chatbot zich duidelijk profileert als AI assistent en laat weten dat de gegeven adviezen niet bindend zijn. Ook dit geven we de chatbot mee. Laten we als voorbeeld een medische kliniek gebruiken. Een voorbeeld voor een prompt is dan:

Wanneer iemand een klacht deelt, geef je advies door de meest voor de hand liggende URL's met oplossingen te delen. Geef daarbij altijd aan dat jij een digitale assistent bent, en jouw advies niet bindend is. Adviseer altijd een dokter te raadplegen wanneer de klachten aan blijven houden.