Inputvelden

Inputvelden

Binnen een conversatie is het mogelijk de bezoeker te laten antwoorden in een inputveld. De chatbot reageert niet op de ingevulde tekst, maar geeft de agent (chat medewerkers) de mogelijkheid om ingevulde teksten van klanten op te volgen.

Deze module ziet er zo uit:
Symbool inputveld

Hoe een inputveld te gebruiken?


Je kan hier zoals je in onderstaande afbeelding ziet, vragen om een e-mailtelefoonnummer en een losse tekst welke jij zelf kan bepalen.
Keuze inputveld

Je kan een e-mailadres vragen aan de bezoeker om bijvoorbeeld op een later moment dit op te volgen als menselijke medewerker. Ditzelfde geldt voor telefoonnummer zodat je de bezoeker op een later moment zou kunnen bellen. 
 
De losse tekst kan je invoeren naar wens zodat je de bezoeker overal antwoord op zou kunnen laten geven. In het voorbeeld hieronder vraagt de chatbot; wat komt 1 keer voor in Juni, 1 keer in Juli en 3 keer in Augustus? 
In het inputveld staat hieronder: “Het antwoord is..”,  hierna zal de bezoeker antwoorden.
Inputveld losse tekstIn de chat ziet het inputveld met de losse tekst “Het antwoord is..” Er als volgt uit;

Inputveld zoals het zichtbaar is in de chat


  • Wanneer je bij het inputveld kiest voor telefoonnummer wordt de bezoeker als het ware gepusht om een nummering op te geven. Het plaatsen van tekst in dit inputveld is daarmee niet mogelijk. 
  • Wanneer je bij het inputveld kiest voor e-mail wordt de bezoeker verplicht om een domeinnaam op te geven. Het plaatsen van een @-teken is daarin verplicht. 
 
Let op: Het gebruik van het inputveld is gebouwd voor menselijke medewerkers zodat zij achter gelaten informatie kunnen opvolgen. De chatbot kan niet inhoudelijk reageren op het inputveld.